Skip links

OTO Global Turkey Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

OTO Global Turkey Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti. (“OTO”) olarak ana önceliklerimizden biri müşterilerimizin ve web sitemizin ziyaretçilerinin gizliliğidir. Operasyonlarımızı ve ticari faaliyetlerimizi yürütürken işlemekte olduğumuz kişisel verilerin güvenliği konusunda mevcut yasal düzenlemeler kapsamında azami hassasiyeti gösteriyor; bu doğrultuda, müşterilerimizin ve web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerinin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz. OTO, bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki (“KVKK”) düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleyebilir. 

 

Giriş

1) Gizlilik politikamız, kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklar ve bu gizlilik politikasını gözden geçirmeniz önemlidir. “Kişisel veriler” KVKK’da tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 

2) Belirli bir kişiyi tanımlamak için kullanılamayacağından, anonimleştirilmiş bilgileri kişisel bilgi olarak kabul etmiyoruz. Web sitemizi kullandığınızda, sınırlama olmaksızın, müşteri destek ekibimize telefon ettiğiniz veya e-posta gönderdiğiniz zamanlar da dahil olmak üzere, sizden kişisel veriler toplayabiliriz. Bize kişisel verilerinizi vererek, kişisel verilerinizi gizlilik politikamızın şartlarına ve KVKK’ya uygun olarak işlememize açıkça izin vermiş olursunuz.

3) Web sitesinde revize edilmiş bir versiyon yayınlayarak gizlilik politikamızı herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Revize edilmiş versiyon, yayınladığımız anda geçerli olur ve bu versiyonun yayınlanmasını takiben, web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, kişisel verilerinizi revize edilmiş gizlilik politikamızın hükümlerine ve yine her durumda KVKK’ya uygun olmak şartıyla işlemeye devam etmemize açık rızanızı teşkil eder. 

4) Gizlilik politikamızdaki herhangi bir değişikliğin duyurusu için web sitemizi düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Kişisel verilerin toplanması

OTO tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın ilgili maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenir. OTO tarafından işlenen kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntemler ve amaçlar doğrultusunda OTO tarafından işlenebilecektir:

Web sitesine kaydınızı müteakip, bize adınız, e-posta adresiniz ve/veya telefon numaranız gibi belirli kişisel bilgiler ve diğer benzer bilgiler gibi sizinle ilgili bazı ek bilgiler sağlamanız istenecektir. Ayrıca doğum tarihi veya diğer tanımlayıcı bilgiler istenebilir. Ek olarak, kimliğinizi doğrulamamız için sizden geçerli bir kimlik belgesi (örn. pasaportunuzun bir kopyası, oturum izni, kimlik kartı ve/veya sürücü belgesi) talep etmemiz gerekebilir.

1) TRYOTO.COM, log dosyalarını kullanma konusunda standart bir prosedür izler. Bu dosyalar, web sitelerini ziyaret ettiklerinde ziyaretçileri günlüğe kaydeder. Günlük dosyaları tarafından toplanan bilgiler arasında İnternet protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP), tarih ve zaman damgası, yönlendiren/çıkış sayfaları ve muhtemelen tıklama sayısı yer alır. Bu bilgileri işlememizin amacı, eğilimleri analiz etmek, siteyi yönetmek, kullanıcıların web sitesindeki hareketlerini izlemek ve demografik bilgileri toplamaktır.

2) Ayrıca, kredi kartınız ve/veya banka hesabı bilgileriniz gibi, finansal bazı bilgileri de sizden isteyebiliriz.

3) Bu finansal bilgileri web sitesinin “Hesabım” bölümüne girmeniz gerekebilir. Bu finansal bilgileri faturalandırma amacıyla kullanırız. Web sitesine kaydolduktan sonra, web sitesinin Hesabım bölümü dışında web sitesinin herhangi bir yerinde herhangi bir kişisel bilgi (finansal bilgi dahil) yayınlamamalısınız. Kişisel bilgilerin web sitesinin Hesabım bölümünde yayınlanmasını kısıtlamak, sizi dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı olasılığından korur. web sitesinin Hesabım bölümü dışında herhangi bir yerde herhangi bir kişisel bilgi yayınlamanız, web sitesini kullanımınızın askıya alınmasına neden olabilir. Bu kapsamda, hesabınıza her erişmek istediğinizde kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmelisiniz. Benzersiz sayılar, harfler ve özel karakterler kullanarak parolanızı dikkatlice seçiniz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi asla kimseyle paylaşmayınız.

4) Web sitesine erişim saatlerinizin yanı sıra bilgisayarınız (örneğin, tarayıcı türü) ve gezinme bilgileri (örneğin, web sitesinde ziyaret ettiğiniz sayfalar) hakkında da bilgi toplayabilir.

5) Burada özel olarak açıklanmayan başka yollarla sizden veya sizinle ilgili ek bilgiler toplayabiliriz. Örneğin, müşteri destek ekibimizle iletişiminizle ilgili bilgileri toplayabilir veya bir anketi yanıtladığınızda sonuçları saklayabiliriz. Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak geri bildirim puanları ve diğer yorumları da toplayabiliriz. Kişisel bilgileri istatistiksel amaçlarla topladığımızda, bu tür birleştirilmiş kişisel bilgiler anonimleştirilir.

6) OTO FLEX uygulaması ön planda (uygulama açık ve ekranda) veya arka planda (uygulama açık ancak ekranda değil) çalışırken sürücülerin ve teslimat görevlilerinin mobil cihazlarından kesin veya yaklaşık konum verileri topluyoruz.

Kişisel Verilerin Kullanılması

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği” başlığı altında düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya kısmen otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir:

1) Kişisel bilgilerinizi bize sağladığınızda, bu kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla toplamamız, saklamamız ve kullanmamız için bize izin vermiş sayılırsınız:

  • Size hizmet ve müşteri desteği sağlamak; size sunduğumuz hizmetleri ölçmek ve iyileştirmek, yasa dışı faaliyetleri önlemek, sorunları gidermek, ücret belirlemek, size haberlerimizi, güncellemelerimizi ve tanıtım e-postalarımızı sağlamak ve bize verdiğiniz bilgileri üçüncü taraflarla doğrulamak için kullanabiliriz.
  • Kimliğinizin doğrulanması, web sitesinin bir kullanıcısı olarak kaydolmaya uygunluğunuzun doğrulanması, bir kullanıcı olarak kaydınızın işlenmesi, web sitesi için size bir oturum açma kimliği sağlanması ve kaydınızın sürdürülmesi ve yönetilmesi; web sitesinin içeriğini ve düzenini iyileştirmek, ürün tekliflerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve pazarlama ve promosyon amaçları için araştırma veya istatistiksel analiz yapmak için kullanabiliriz.

2) Gizliliğinizi korumak için her türlü çabayı göstersek de, kişisel bilgilerinizi mahkeme kararı veya benzer yasal zorunluluklar nedeniyle mecbur kaldığımız durumlarda emniyet birimlerine veya kamu kurumlarına ifşa etmemiz gerekebilir. Kişisel verilerinizi, KVKK’nın ilgili hükümleri doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçlarla, emniyet birimlerine veya ilgili kamu kurumlarına aktarabileceğimizi kabul etmektesiniz.

Aynı zamanda kişisel verileriniz, internet sitemizin alt yapısının şirketimizin tek ortağı olan ve yurtdışında yerleşik OTO Global Inc. tarafından sağlanması sebebiyle yurt dışında mukim OTO Global Inc. unvanlı şirkete veya iştiraklerine, açık rızanıza dayalı olarak veri işleyen sıfatıyla aktarılabilir. Ayrıca kişisel verileriniz dijital pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi, tarafınıza özel kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinde bulunulabilmesi ve tarafınıza gerekli tüm desteğin sağlanabilmesi amacıyla açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında mukim yazılım ve sosyal medya şirketlerine de aktarılabilir.

Yine, web sitesi hakkında tarafınızdan yapılan yorumları pazarlama amacıyla kullanıyoruz ve bu tür yorumları yapmakla, bu tür yorumları pazarlama amacıyla kullanmamıza açıkça izin vermiş olursunuz.

3) Ek olarak, OTO FLEX mobil uygulamasından toplanan konum verilerini, teslimat operasyonlarının operasyonel verimliliğini artırmak için yöneticilere ve süpervizörlere raporlar oluşturmak için kullanıyoruz.

Kişisel bilgilerinize erişme, inceleme ve değiştirme

Kişisel bilgilerinize web sitesinin Hesabım bölümünden ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Kişisel bilgileriniz herhangi bir şekilde değişirse veya web sitesinde yanlış bir şekilde sunulursa, kişisel bilgilerinizi (geçerli olduğu şekilde) derhal güncellemeli veya düzeltmelisiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde uyarınca, kişisel verileri işlenen kişilerin hakları: 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:  

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi sahibi olma, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • KVKK ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi yoluyla kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına karşı koyma,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Bizimle İletişime Geçin

Ek sorularınız varsa veya Gizlilik Politikamız hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.