Skip links

OTO’NUN SUNDUĞU ENTEGRE ÇÖZÜMLER İLE İLGİLİ HÜKÜM VE KOŞULLAR 

 

OTO Hakkında

OTO, perakendecilerin ve müşterilerin online mağaza siparişlerini tek bir panel üzerinden 200’den fazla kargo ve nakliye şirketi aracılığıyla göndermelerini, takip etmelerini, yönetmelerini ve almalarını sağlayan bir lojistik şirketidir. Müşterilere kurulum ve bağlantı ücreti tahakkuk ettirilmez ve firmaların ödeme sorumluluğu, teslimat ücreti ile sınırlıdır. OTO’nun amacı, perakendecilerin elektronik ortamda ve çeşitli satış kanalları aracılığıyla oluşan siparişlerin gerekliliklerini yerine getirmelerini ve en yakın şube veya depodan müşteriye en iyi nakliye şirketleri ile otomatik olarak ve mümkün olan en kısa sürede teslim etmelerini sağlamaktır. Perakendeciler, tek bir entegre panel ile OTO üzerinden işletme giderlerini azaltma ve teslimat kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırma imkânı bulurlar. 

OTO tarafından sağlanan entegre çözüm nedir ve nasıl çalışır?

OTO’nun sunduğu entegre çözüm, anlaşmalı kargo ve nakliye firmaları aracılığıyla farklı gönderi çözümlerine kolay erişim sağlanması amacıyla OTO tarafından sunulan bir yazılım hizmetidir. Aktivasyon yapılması ve bakiyenin yüklenmesini müteakip, müşterinin gönderileri sistem tarafından alınır ve anlaşmalı kargo şirketlerinden biri seçilerek müşteriye bildirilen süre ve şartlara göre hizmetin yerine getirilmesi sağlanır.

Fiyatlandırma

3.1 OTO ile nakliye maliyeti

OTO’nun sunduğu entegre çözüm, müşteriye çok çeşitli kargo şirketlerine erişim ve OTO’nun ayrıcalıklı fiyatlarından yararlanma fırsatı verir. Müşterinin seçilen kargo şirketi ile herhangi bir sözleşme imzalaması gerekmez. Bunun yerine bir OTO hesabı oluşturulur ve tahakkuk eden ücret ödenir. Bu amaçla, müşterinin bir hesap oluşturması, bu hesap için alacak bakiyesi oluşturması, ardından kredi kartı bilgilerini girmesi ve “Öde” butonuna tıklaması gerekir. İşlem başarılı olduğunda, bu tutar müşterinin banka hesabından borçlandırılır, OTO hesabına alacak kaydedilir ve müşteriye, e-posta yoluyla bir ödeme onayı gönderilir. Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından, müşteri, entegre çözümü kullanabilir hale gelir ve bu sayede, istediği kargo şirketini seçip kargo bilgilerini girerek kargo ücretleri, kontrol panelinde doğrudan müşterinin OTO hesabında görünen bakiyesinden düşülür. 

3.2 Banka Havalesi ile Ödeme İçin Geçerli Koşullar

Müşteri, hesabında banka havalesi yoluyla alacak bakiyesi oluşturmak isterse, banka yoluyla para transferine ilişkin dekontu OTO muhasebe birimine gönderir. Tahakkuk edecek KDV, aktarılan tutardan düşülür. Örneğin, bir firma 120 TL tutarında transfer yaparsa, %20 oranında KDV’ye tekabül eden 20 TL mahsup edilir ve kalan tutar otomatik olarak OTO platformundaki hesaba alacak olarak yansıtılır.

Ayrıca, Müşteri’den alınacak hizmet bedeline ek olarak, 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında OTO’nun posta hizmetleri sağlayıcısı kabul edilmesi halinde, OTO tarafından Müşteri’ye temin edilecek hizmetler nedeniyle oluşacak net satışların %2’si Evrensel Hizmet Fonu’na, %0,35’i de idari hizmetler karşılığında Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu’na ödenmek üzere Müşteri’ye yansıtılacak ve bu çerçevede, taşıma bedeli üzerinden toplam %2.35 oranında Evrensel Posta Hizmeti olarak tahakkuk edecek bedel, gönderiler için düzenlenecek faturalara ayrıca ilave edilecektir.

3.3 Teslimde Nakit Ödeme (Cash on Delivery – “COD”) için Geçerli Koşullar

COD ödeme seçeneği, müşterinin kontrol panelinde görünür. COD tutarları iki haftada bir 3 (üç) iş günü içerisinde müşteriye aktarılır ve ilgili banka bilgileri iletilir. Bu bilgilerdeki herhangi bir hatadan OTO sorumlu değildir. Müşterilere banka yoluyla para transferi yapılırken, dekontun bir nüshası ve gerekli bilgiler müşterinin kontrol paneline iliştirilir.

3.4 Müşterinin iade talebi ile ilgili koşullar 

Müşteri, kargo ücretinin iadesini, gönderinin kargoya verildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde müşteri hesabına yatırılmasını istemek suretiyle talep edebilir. İade, söz konusu iade talebinin ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde yapılır. Müşterinin OTO’nun sunduğu özel bir tekliften yararlanması durumunda, ana para veya ilave ücretler için herhangi bir iade yapılmaz. 

3.5 Gönderideki ilave ağırlık için uygulanacak ücret

Kargo ücreti, ölçü, ağırlık, kargonun gönderileceği bölge ve varsa teslim alındıktan sonra ödenecek ücret ile ilgili bilgilerin doldurulmasından sonra ve müşterinin hesabında yeterli alacak bakiyesi mevcut ise, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Gönderi ücretleri, OTO Platformunda bulunan nakliye şirketleri arasında farklılık gösterebilir. Bu bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda OTO, geçerli ücretleri doğrudan hesaplayarak müşterinin hesabındaki alacak bakiyesinden düşme veya bakiyenin ilgili ücreti karşılamaya yetmemesi durumunda müşterinin hesabını dondurma hakkına sahiptir.

Kullanım Şartları

4.1 OTO, müşterilerine, OTO ve OTO’nun nakliye ve teslimat konusunda işbirliği yaptığı çözüm ortakları tarafından sağlanan hizmetlerin yer aldığı entregre çözüm sayfasında açıklandığı kapsamda kargolama hizmeti sunar. Gönderi ücretleri aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır:

4.1.1 Alış ve teslim noktaları arasındaki mesafe.

4.1.2 Her bir kargo şirketince ayrıca belirlenen ve OTO Platformunda yer alan fiyat listesi sekmesinde de açıklanan her ilave kilogram için uygulanacak ücret doğrultusunda, 4.4. numaralı bölümde de ayrıntısı belirtilen; paketin ağırlık ve boyutu. 

4.1.3 Teslimatın türü ve hızı

4.1.4 COD için kargo firmaları tarafından ve OTO Platformu üzerindeki fiyat listesi bölümünde belirtilen ek ücret alınır. 

4.1.5 Bilgiler ile nakliyeye dair şartlar arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, OTO, geçerli ücretleri doğrudan hesaplayarak müşterinin hesabındaki alacak bakiyesinden düşme veya bakiyenin, tahakkuk eden ücreti karşılamakta yetersiz kalması durumunda müşterinin hesabını dondurma hakkına sahiptir. 

4.2 Siparişin bir aylık süre içinde müşteri tarafından kargo şirketine teslim edilmemesi durumunda işlem otomatik olarak iptal edilir.

4.3 Sipariş edilen ürünler, koruma amaçlı olarak ve nakliye sırasında paketin herhangi bir kısmının hasar görmesini veya bütünüyle zayi olmasını önlemek için, nakliye işleminden önce dikkatlice sarılmalı ve paketlenmelidir. Paketin sarılmış ve sevkiyata hazır olması nakliye şirketi tarafından da talep edilmektedir. 

4.4 Paketin ağırlığı, ya gerçek ağırlık ya da boyut dikkate alınarak (gönderinin içinde bulunduğu kutunun boyutlarına göre uzunluk x genişlik x yükseklik /4000) taşıma maliyeti belirlenirken daha yüksek ağırlık esas alınmak suretiyle nakliye şirketince hesaplanır. Örneğin, Körfez ülkelerinden birine mal göndermek istendiğinde, malların gerçek ağırlığı 2 kilo ve kutunun hacimsel ağırlığı (uzunluk 40 x genişlik 20 x yükseklik 30) 6 kilo ise, fiyat, gerçek ağırlığa göre değil; hacimsel ağırlığa göre hesaplanır.

4.5 Müşteri, düzenlenen ve web sitesindeki sipariş kontrol panelinde bulunan faturayı yazdırır ve bunu nakliye şirketi temsilcisine teslim ederken pakete ekler. Uluslararası taşımalarda, müşteri, sevk edilecek malın faturasını ve ödeme makbuzunu yazdırır ve gönderiye ekler. 

4.6 Nakliye şirketi, OTO’nun hizmet kalitesine ve OTO’nun çözüm ortaklarının güvenilirliğine halel gelmemesi amacıyla gönderiyi teslim etmek ve süre, iletişim kopuklukları ve benzeri olumsuzlukların yaşanmaması adına azami gayret sarf etmeyi kabul eder.

4.7 Paketlerin zamanında teslim edilmemesi durumunda OTO, bu paketlerin sevkiyatını gerçekleştiren kargo şirketi nezdinde gerekli takibi yapar. OTO, sevkiyatın gecikmesi sebebiyle nakliye firmasının sorumluluğunu aşan zararlardan dolayı hiçbir surette sorumlu tutulamaz. 

Yasal düzenlemelere uyum ve taşıma işinden doğan sorumluluk 

İşbu Hüküm ve Koşullar metninde düzenlendiği üzere, OTO, müşteri ile OTO’nun nakliye ve kargo işlemleri için işbirliği yaptığı çözüm ortaklarını bir araya getiren bir platformdur. Bu nedenle, OTO’nun, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve OTO hizmetlerinin sunulduğu diğer ülkelerde yürürlükte olan herhangi bir yasal düzenlemeyi ihlal eden uygulama, iş veya eylemler sebebiyle hukuki veya cezai herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi; OTO, söz konusu hukuka aykırı iş ve eylemlerden doğabilecek doğrudan, dolaylı, maddi, manevi, müspet veya menfi zararlardan da sorumlu değildir. Müşteri, tedarik ettiği mal/ürünler ve sevk ettiği paketlerin içeriği ile ilgili olarak üçüncü şahısların ileri sürebileceği tüm taleplerin yegâne muhatabıdır ve bu kapsamda doğabilecek tüm zararları tazmin etmek ve tahakkuk ettirilebilecek tüm para cezalarını ödemek müşterinin sorumluluğundadır. Aynı doğrultuda, taşıma işlemi, müşteri ile kargo/nakliye şirketi arasındaki hukuki ilişkinin konusunu oluşturmakta olup, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve diğer ilgili yasal düzenlemelere riayet edilmesinin sağlanması, müşteri ile kargo/nakliye firması arasındaki hukuki ve ticari ilişkinin içeriği tarafından belirlenir.

5.1 Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre usulüne uygun olarak kurulmuş bir tüzel kişi olduğunu ve mağazasının Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşterinin, ticari faaliyetleri dolayısıyla tâbi olduğu herhangi bir yasal düzenlemeyi herhangi bir nedenle ihlal etmesinden dolayı doğabilecek tüm sorumluluk müşteriye aittir. 

5.2 Taşıma işinin konusu oluşturan mal ya da ürünün, tâbi olduğu yasal düzenlemeler gereği özel izinle üretilmesi ya da özel izinle piyasaya arz edilmesinin zorunlu olduğu hallerde, ilgili kurumlar tarafından verilecek gerekli tüm izin ve lisansların temin edilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Bahse konu izin veya lisansların alınmaması sebebiyle doğabilecek idari, hukuki veya cezai sorumluluk müşteriye aittir. 

5.3 Müşteri, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve diğer ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda temin ettiği bilgilerin doğruluğundan ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığından doğabilecek tüm zarar ve cezalardan sorumludur. 

5.4 Posta Hizmetleri Kanunu uyarınca posta tekeline giren her türlü gönderi (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.), tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler, bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler, afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, canlı, cansız hayvanlar, üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri, ilgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde, sanatsal ve antika değeri olan her nevi değerli emtialar. (resim, heykel, tablo vb), para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları, kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar, ince ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler, mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah, yüklenip indirilmesi zor, ayrıca diğer kargolara zarar verme ihtimali yüksek olan 100 kg’den ağır tek parça kargolarla, uzunluğu 3 m’den fazla (araçlara sığmayacak uzunlukta) sandık veya demir malzemeler, plaka veya kütle halindeki mermerler taşınmaz. (Belirli şartlar kapsamında taşınabilir.), sarımsak, soğan vb. kokusu diğer gönderilere sinebilecek ürünler, organ ve cenaze ve tütün ve tütün mamullerinin taşınması yasaktır. Yasak kapsamına giren kargonun müşteri tarafından OTO’ya ya da kargo/nakliye firmasına bilgi verilmeksizin taşıma amacıyla teslim edilmesi halinde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk müşteriye ait olup, bu sebeple tüm ilgili kamu kurumları tarafından OTO’ya tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile üçüncü kişilere ödenecek tazminatlar müşteriden rücuen tazmin edilir. 

5.5 Müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya iade edilen kargoları kabul etmemesi durumunda nakliye/kargo şirketi herhangi bir yasal işleme gerek kalmaksızın ya da bu hususta herhangi bir mahkeme kararı gerekmeksizin bu kargoları kendi takdirine bağlı olarak imha etme hakkına sahiptir. Söz konusu imha işlemi sebebiyle doğabilecek zarar, ziyan ve tüm hukuki ve/veya cezai sorumluluk, müşteri ile kargo/nakliye şirketi arasındaki taşıma sözleşmesinin kurallarına tâbi olup, bu sebepten ötürü OTO’ya tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile üçüncü kişilere ödenecek tazminatlar müşteriden rücuen tazmin edilir. 

5.6 Müşteri, kargo/nakliye şirketi tarafından ilgili gönderi teslim alınmadan önce her gönderinin içeriğini ve gerçek değerini OTO’ya bildirir. Söz konusu bildirim yükümlülüğüne uyulmamasından doğacak sorumluluk müşteriye aittir. Aynı şekilde, OTO’ya gerekli tüm belgelerin verilmesi, kargo/nakliye şirketinin talebi doğrultusunda gönderilerin gümrük işlemlerinin yapılması ve bu husustaki tüm gereklilik ve prosedürlerin yerine getirilmesi müşterinin sorumluluğundadır.

5.8 Müşteri, kendisi veya acenteleri tarafından, gönderiler ve COD miktarı ile bağlantılı olarak sağladığı tüm beyan ve bilgilerin gerçeğe uygunluğundan sorumludur. Bu yükümlülüğünün ihlali dolayısıyla OTO’ya veya çözüm ortaklarına tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile üçüncü kişilere ödenecek tazminatlar müşteriden rücuen tazmin edilir.

5.9 Gümrük müdürlükleri veya ilgili kamu kurumlarının işlemlerinden ya da müşterinin gerekli belgeleri temin etmemesi, gönderi içeriği ve değeri ile ilgili gerçeğe uygun beyanda bulunmaması veyahut da gerekli izin veya lisansları temin etmemesi ve benzeri durumlar sebebiyle tahakkuk ettirilecek idari para cezası, depo/antrepo ücreti veya diğer masraflardan müşteri sorumludur. 

Abonelikler

6.1 Yazılımımız için birkaç farklı abonelik planı (“Abonelik Planı”) sunuyoruz. Abonelik Planlarımız hakkında bilgiler resmi web sitemizde bulunmaktadır. Sitemizde belirtilen ücretler, müşterinin faaliyet gösterdiği ülkede uygulanabilecek vergileri içermez. Abonelik Planlarımız hakkında ek bilgi için lütfen Bize Ulaşın. İlgili ücretleri orantılı olarak uygulayacağımız Abonelik Süreniz boyunca istediğiniz zaman Aboneliğinizin kapsamını artırabilir veya azaltabilirsiniz. 

6.2 Yenileme Süresi: Hesabınızın sahibi Abonelik Planınızı yükseltmedikçe veya düşürmedikçe, Abonelik Süresinin bitiminde, aboneliğiniz, aynı dönem için otomatik olarak yenilenecektir. Bu, aylık ve yıllık yenilemeler dahil ödeme içeren tüm Abonelik Planları için geçerlidir.

1.Abonelik planınız, abonelik ücretinin ödenmesi ile başlayacak ve abonelik planında belirtilen abonelik süresi boyunca devam edecektir.

2.Aksi belirtilmedikçe, abonelik ücretleri iade edilmez. Aboneliğinizi abonelik süresinin bitiminden önce iptal ederseniz, aboneliğin kullanılmayan kısmı için geri ödeme almazsınız.

3.Abonelik planları, her abonelik döneminin sonunda otomatik olarak yenilenebilir. Aboneliğinizi yenilemek istemiyorsanız, mevcut abonelik döneminin bitiminden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.

4.Abonelik planlarımızı herhangi bir zamanda size önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, sonlandırma veya başka bir şekilde tadil etme hakkını saklı tutarız. Abonelik planında herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, sizi önceden bilgilendireceğiz.

5.Bu hüküm ve koşulları veya politikalarımızı veya herhangi bir yasal düzenlemeyi ihlal etmeniz de dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda, haklı bir nedenle aboneliğinizi askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutarız.

6.Hesap bilgilerinizin ve şifrenizin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı veya diğer herhangi bir güvenlik ihlali durumunda derhal bizi bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz.

7.Abonelik planınızla ilişkili tüm ücretlere ve masraflara, geçerli vergiler, harçlar veya diğer resmi mali yükümlülükler dahil değildir. Tahakkuk ettirilebilecek tüm vergileri, harçları ve ücretleri ödemekten siz sorumlusunuz.

8.Bildirimler ve açıklamalar dahil olmak üzere belirli iletişimleri size elektronik biçimde sağlayabiliriz. Bizden bu tür iletişimleri elektronik olarak almayı kabul etmektesiniz.

Hizmetimize abone olarak, bu hüküm ve koşulları okuduğunuzu ve onayladığınızı kabul etmiş olursunuz.

Hasar, Zarar ve Tazmin Yükümlülüğü 

Taşıma işlemi, müşteri ile kargo/nakliye firması arasındaki hukuki ilişkinin konusunu oluşturmakta olup, taşıma işi sırasında ve taşıma işi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ziyan ve benzeri durumlarda, müşteri ile ilgili kargo/nakliye şirketi arasındaki sözleşme ilişkisine dair hüküm ve kurallar uygulanır. OTO, taşıma işi dolayısıyla müşteri ve kargo/nakliye şirketi arasında doğabilecek herhangi bir hukuki ihtilafın tarafı değildir ve söz konusu hukuki ilişkiden dolayı OTO’nun herhangi bir hukuk sorumluluğu bulunmamaktadır.